Thông báo

Lịch làm việc mùa đông

Căn cứ vào quy định của UBND tỉnh Nam Định, trường Tiểu học Nam Đồng thông báo tới cán bộ, giáo viên và học sinh thời gian làm việc kể từ ngày 16/10/2016 như…

Thông báo tuyển sinh năm học 2016-2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG BÁO              Những trẻ sinh từ 01.01.2010 đến 31.01.2010  đủ tuổi tuyển…