LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN 1 – Năm 2019

Tháng Bảy 15, 2019 7:52 sáng

LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN 1 – Năm 2019

Từ ngày 15 tháng 7 năm 2019 đến ngày 19 tháng 7 năm 2019

Trực tuần: Lớp 5A Giáo viên: Vũ Thị Huyền.

 Thứ Ngày/tháng            Sáng                  Trực ban            Chiều                  Trực ban
Hai 15/7 – Tập trung nhận lớp.

– Phổ biến, hướng dẫn, đăng ký, chuẩn bị các điều kiện tham gia hoạt động GD KNS hè 2019.

HT
Ba 16/7 – GD KNS. HP
17/7
Năm 18/7 – GD KNS. HT
Sáu 19/7 – GD KNS. HP

Điều chỉnh bổ sung: