Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM ĐỒNG

Địa chỉ: Xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông Lê Văn Khánh – Chức vụ:  Hiệu Trưởng
Điện thoại:  03503827467– Email: thnamdong2017@gmail.com