KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ 2018

Tháng Sáu 1, 2018 9:49 sáng

PHÒNG GD-ĐT NAM TRỰC                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NAM ĐỒNG                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 02/2018/KH-THNĐ
                                                                                                                            Đồng Sơn, ngày 17 tháng 5 năm 2018

                                                  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2018

Căn cứ Công văn số 119 /HD – PGDĐT ngày 8 tháng 5 năm 2018 của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Nam Trực về hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè năm 2018;
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, Trường Tiểu học Nam Đồng xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2018, với nội dung như sau:

I. MỤC ĐỊCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nâng cao hiệu quả chăm sóc, quản lý học sinh; giáo dục ý thức chủ động phòng chống các tai nạn, tệ nạn xã hội cho học sinh trong kỳ nghỉ hè năm 2018; thông qua các hoạt động tạo tâm thế phấn khởi, chuẩn bị tốt các điều kiện bước vào năm học mới 2018-2019.
Nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho năm học mới.
2. Yêu cầu
Nhà trường chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, chính quyền địa phương trên các địa bàn dân cư nơi học sinh cư trú, tổ chức cho học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm, kỹ năng sống, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi bổ ích, lý thú, thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;
Việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tránh lãng phí; tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến khích các bậc cha mẹ học sinh tham gia, tránh áp đặt.
Việc tổ chức các hoạt động của cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường trong hè theo đúng chỉ đạo của cơ quan quản lý và lãnh đạo địa phương, chương trình hoạt động của các nhà trường bảo đảm hiệu quả, thiết thực, đoàn kết.

II. NỘI DUNG
1. Hoạt động hè của học sinh
1.1. Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương
Nhà trường giới thiệu học sinh về hoạt động Đoàn, Đội tại nơi cư trú, bàn giao học sinh về gia đình quản lý.
– Thông báo cho cha mẹ học sinh về kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục trong hè của nhà trường.
1.2. Phối hợp với địa phương tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lao động công ích.
– Thời gian 3 ngày: từ 30 tháng 5 đến 1 tháng 6 năm 2018.
– Địa điểm: Chùa Viên Quang Như – Tây Lạc
1.3. Tham gia phong trào vệ sinh môi trường ở khu dân cư; tham gia vệ sinh, tu sửa trường, lớp chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019.
– Thực hiện theo lịch chung của huyện: ngày 3/6; ngày 1/7; ngày 1/8
– Các gia đình hướng dẫn học sinh tham gia lao động sản xuất, làm việc nhà với những công việc phù hợp.
1.4. Phối hợp với công ty Dịch vụ Giáo dục Poki tổ chức giáo dục học sinh kỹ năng sống, phòng ngừa tệ nạn, tai nạn thương tích .
– Căn cứ vào chỉ đạo của Phòng giáo dục, điều kiện thực tế của nhà trường, nguyện vọng của cha mẹ học sinh, tạo sân chơi để tổ chức các hoạt động cho trẻ em và học sinh tại địa phương nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đảm bảo an toàn, hiệu quả trên tinh thần tự nguyện.
– Công tác phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt chú ý phòng chống tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, dịch bệnh…; phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.
– Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quyền, bổn phận của trẻ em, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em; phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời đối với hành vi sai trái của học sinh; quản lý học sinh trong dịp hè, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào các tệ nạn xã hội; xây dựng phong cách học sinh ”Văn minh – Thanh lịch”.
1.5. Hoạt động vui chơi, giải trí, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao
– Tăng cường giáo dục, định hướng cho học sinh ý thức tự chọn các nội dung khi sử dụng Internet theo hướng lành mạnh, bổ ích, đảm bảo sức khỏe phục vụ cho học tập; mở cửa thư viện cho học sinh đọc sách, báo.
– Tổ chức các hoạt động cho hs về một số trò chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi học sinh; tổ chức các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp hoạt động trải nghiệm dưới hình thức câu lạc bộ như: cờ vua, cầu lông…,
– Lấy sân trường làm sân chơi để tổ chức các hoạt động cho học sinh tại địa phương; mở phòng tin học. thư viện của nhà trường để tạo điều kiện cho học sinh đến vui chơi, học tập.
Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các hoạt động trên để tránh xảy ra hiện tượng thất thoát tài sản công và phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.
2. Tổ chức hoạt động hè trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên
2.1. Bồi dưỡng về nhận thức chính trị tư tưởng
– Tham gia các lớp học tập, bồi dưỡng chính trị cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên theo hướng dẫn chung của Ban Tuyên giáo huyện ủy, của PGD&ĐT Nam Trực.
– Năm bắt tình hình tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tại đơn vị. Đảm báo công tác trực bảo vệ an toàn trường học, phòng chống cháy nổ, chống trộm cắp, quản lý tốt tài sản, cơ sở vật chất của đơn vị.
– Xây dựng kế hoạch hè của đơn vị, phân công cụ thể từng thành viên trong Ban chỉ đạo hè tại đơn vị.
– Phân công lịch trực lãnh đạo của đơn vị để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.
2.2. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
Tổ chức tập huấn lại các chuyên đề về giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo hướng đổi mới…
2.3. Tổ chức tuyển sinh lớp 1
– Tổ chức tuyển sinh, đón nhận các em lớp 1 năm học 2018-2019 vào ngày 4/6/2018.
– Tổ chức các hoạt động văn nghệ, vui chơi thoải mái, bổ ích.
– Thành phần, BGH, Tổ VP, Tổ 1, GV âm nhạc, thể dục, mĩ thuật.
2.4. Tham gia phong trào vệ sinh môi trường ở khu dân cư; tham gia vệ sinh, tu sửa trường, lớp chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019.
– Thực hiện theo lịch chung của huyện: ngày 3/6; ngày 1/7; ngày 1/8

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ vào Hướng dẫn của Phòng GD&ĐT, nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động hè cụ thể và triển khai tới cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh thời gian hoạt động trong hè 2018 như sau:
– Để tạo điều kiện cho các em học sinh hoạt động bổ ích trong hè 2018, nhà trường sẽ mở cửa vào thời gian từ 7h đến 9h30 phút các buổi sáng Thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần. Học sinh, Giáo viên có thể sử dụng Thư viện Xanh ngoài trời, phòng Tin học và không gian sân trường .
2. Phân công cán bộ giáo viên trực trường hè 2017.

 

STT Họ và tên Chức vụ GV kết hợp Thời gian Ghi chú
1 Lê Văn Khánh HT GV tổ 1 Tuần 1/6  
Triệu Quốc Huy KT
2 Đoàn Thị Tuất PHT GV tổ 2 + 3 Tuần 2/6  
Phạm Thị Trang VP
3 Lê Văn Khánh HT GV tổ 4 + 5 Tuần 3/6  
Nguyễn Thị Hiên Y tế
4 Đoàn Thị Tuất PHT GV Chuyên Tuần 4/6  
Phạm Thị Trang VP
5 Lê Văn Khánh HT GV tổ 1 Tuần 1/7  
Triệu Quốc Huy KT
6 Đoàn Thị Tuất PHT GV tổ 2 + 3 Tuần 2/7  
Nguyễn Thị Hiên Y tế
7 Lê Văn Khánh HT GV tổ 4 + 5 Tuần 3/7  
Phạm Thị Trang VP
8 Đoàn Thị Tuất PHT GV Chuyên Tuần 4/7  
Triệu Quốc Huy KT
9 Thực hiện theo kế hoạch năm học  mới (2018-2019)

 

 

Trên đây là Kế hoạch hoạt động hè năm 2018 của nhà trường yêu cầu các bộ phận và cá nhân được phân coong nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Website Trường;
– Lưu: VP.                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                   Lê Văn Khánh