THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN LÀM VIỆC

Tháng Tư 16, 2018 7:39 sáng

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN LÀM VIỆC

Bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 năm 2018 nhà trường chuyển sang chế độ sinh hoạt mùa hè năm 2018:

           – Buổi Sáng: Vào lớp: 7 giờ 00 phút ; tan học: 10 gờ 30 phút.

          – Buổi chiều: Vào lớp: 1 giờ 45 phút; tan học: 5 giờ 00 phút.

Trường Tiểu học Nam Đồng xin thông báo và đề ghị các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh thông báo, nhắc nhở học sinh đi học đúng giờ.

Đồng Sơn, ngày 14 tháng 4 năm 2018

BGH